Coaching


Bij coaching is er sprake van een persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige 1 op 1 relatie. De coach ondersteunt en begeleidt het leerproces van de coachee, helpt een oplossing te  vinden voor problemen of uitdagingen die de persoon beletten optimaal te functioneren of zich te ontwikkelen. De nadruk ligt op het vergroten van de persoonlijke effectiviteit om de gewenste doelen te bereiken. De coach luistert, geeft input, stelt vragen, introduceert uitdagende, alternatieve denkwijzen, … We laten de coachee zichzelf bevragen en maken hem/haar ontvankelijk voor nieuwe attitudes. Bij een coaching blijft het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid over het leerproces steeds bij de coachee. Hij moet zelf aan de slag met de nieuwe inzichten en zal ander gedrag uitproberen.

Net als tijdens een training worden tijdens een coachingtraject ook nieuwe kennis verworven en vaardigheden ontwikkeld, maar de focus ligt vooral op de emoties die ons gedrag en onze communicatie minder effectief maken, die ons dus net beletten om onze mogelijkheden optimaal te benutten.

Stel dat een manager het moeilijk heeft om taken te delegeren, dan is het nodig om eerst na te gaan hoe het komt dat hij of zij het hier moeilijk mee heeft. Het heeft geen zin om enkel de vaardigheden rond delegeren te oefenen, als de manager perfectionistisch is en angst heeft om fouten te maken waardoor hij of zij de touwtjes in handen wil blijven houden.

Inzicht in het ontstaan van deze emoties is een essentiële eerste stap om verandering mogelijk te maken.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tijdens coachingtrajecten kunnen tal van thema’s aan bod komen. Geen enkel traject is hetzelfde, coaching is steeds maatwerk, afgestemd op de individuele noden en situatie van de persoon.
Een coaching kan ook preventief ingezet worden, bijvoorbeeld ter voorbereiding van een assessment of om de uitval van waardevolle medewerkers te voorkomen.